Adaptacje darmowych podręczników czyli ktoś coś wie?

15 kwietnia 2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło na swojej stronie internetowej, że nowe darmowe podręczniki będą dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W komunikacie prasowym MEN Darmowe podręczniki – Rada Ministrów przyjęła Czytaj dalej

prof. Tomasz Wolańczyk o wsparciu w szkole

Zachęcamy do lektury wywiadu z prof. Tomaszem Wolańczykiem, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Wolańczyk podkreśla w swojej wypowiedzi rolę wsparcia udzielanego dziecku w jego środowisku – Czytaj dalej

Konferencja Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu (ASD)

12 kwietnia 2014r. Zespół projektu „Wszystko Jasne” uczestniczył w konferencji „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu (ASD)”, organizowanej przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi Czytaj dalej

Rekrutacja do przedszkoli – pierwszeństwo dla dzieci niepełnosprawnych

Zgodnie z tzw. Ustawą Rekrutacyjną, do przedszkola ogólnodostępnego w pierwszej kolejności przyjmuje się mieszkające na terenie danej gminy dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych z Czytaj dalej

Bariery i szansy edukacji włączającej

Nauka możliwie największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w placówkach ogólnodostępnych i możliwie blisko miejsca zamieszkania jest korzystna dla społeczeństwa. Jedynym powodem edukacji segregacyjnej powinny być możliwości i potrzeby ucznia oraz wybory Czytaj dalej