Informujemy, że zaktualizowany informator dla rodziców jest już w całości dostępny. Zapraszamy do lektury.

1. Wstęp
2. Kto może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
3. Co oznacza pojęcie „uczeń niepełnosprawny”?
4. Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
5. Która poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna wydać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
6. Jak odwołać się od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?
7. Jakie obowiązki ma placówka edukacyjna wobec dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
8. Jak pomóc dyrektorowi szkoły/ przedszkola w uzyskaniu środków na realizację zaleceń?
9. Ile dodatkowych środków otrzymuje samorząd na danego ucznia niepełnosprawnego?
10. Jaka jest podstawa prawna, w oparciu o którym samorząd musi przekazać szkole środki na ucznia z o orzeczeniem?
11. Jakie obowiązki mają rodzice ucznia niepełnosprawnego?
12. Jak uzyskać wsparcie dla dziecka, które otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego?
13. Kto odpowiada za zapewnienie dziecku miejsca w oddziale integracyjnym?
14. Jak przekonać gminę/ powiat do utworzenia klasy integracyjnej?
15. Czy można utworzyć klasę integracyjną dla jednego dziecka z orzeczeniem?
16. Kto odpowiada za zapewnienie dziecku kształcenia w oddziale ogólnodostępnym?
17. Kto odpowiada za zapewnienie dziecku kształcenia w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym?
18. Czy gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
19. Co to jest IPET?
20. Czy w szkole/ przedszkolu zatrudnia się asystenta ucznia niepełnosprawnego?
21. Kto może wspomagać dziecko z orzeczeniem w klasie ogólnodostępnej?
22. Kto może wspierać dziecko w klasie integracyjnej?
23. Kto może wspierać dziecko w klasie specjalnej?
24. Czy nauczyciel wspomagający/ asystent nauczyciela powinien być na wszystkich lekcjach?
25. Ile godzin dodatkowego wsparcia może otrzymać dziecko z orzeczeniem?
26. Czy przedszkole lub szkoła może zdecydować o przeniesieniu dziecka na nauczanie indywidualne?
27. Ile godzin w tygodniu trwa nauczanie indywidualne?

28. Czy nauczanie indywidualne może odbywać się w szkole?
29. Jak uzyskać dla dziecka z orzeczeniem lekcje indywidualne lub w małej grupie?
30. Czy rodzice muszą sami dowozić dziecko do szkoły i przedszkola?