Informujemy, że zaktualizowany informator dla rodziców będzie się pojawiał się na stronie stopniowo – rozdział po rozdziale. Zapraszamy do lektury.

1. Wstęp
2. Kto może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
3. Co oznacza pojęcie „uczeń niepełnosprawny”?
4. Która poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna wydać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
5. Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
6. Jak odwołać się od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?
7. Jakie obowiązki ma placówka edukacyjna wobec dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
8. Jak pomóc dyrektorowi szkoły/ przedszkola w uzyskaniu środków na realizację zaleceń?
9. Ile dodatkowych środków otrzymuje samorząd na danego ucznia niepełnosprawnego?
10. Jaka jest podstawa prawna, w oparciu o którym samorząd musi przekazać szkole środki na ucznia z o orzeczeniem?
11. Jakie obowiązki mają rodzice ucznia niepełnosprawnego?
12. Jak uzyskać wsparcie dla dziecka, które otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego?
13. Kto odpowiada za zapewnienie dziecku miejsca w oddziale integracyjnym?
14. Jak przekonać gminę/ powiat do utworzenia klasy integracyjnej?
15. Kto odpowiada za zapewnienie dziecku kształcenia w oddziale ogólnodostępnym?
16. Kto odpowiada za zapewnienie dziecku miejsca w szkole, przedszkolu lub oddziale specjalnym?
17. Czy gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
18. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej?
19. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej?
20. Czy nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej ma być obecny na wszystkich lekcjach?
21. Ile godzin dodatkowego wsparcia może otrzymać uczeń z orzeczeniem?
22. Co to jest IPET?
23. Czy rodzice muszą sami dowozić dziecko do szkoły?
24. Czy przedszkole/ szkoła może zdecydować o przeniesieniu ucznia na nauczanie indywidualne?
25. Ile godzin w tygodniu trwa nauczanie indywidualne?
26. Czy dziecko korzystające z nauczania indywidualnego może mieć zajęcia z klasą?