Telefoniczny Punkt Konsultacyjny

tel: 530 199 592
poniedziałek 17:00-19:00
środa 18:00-20:00

 

Rzecznik Uczniów z Niepełnosprawnościami

tel: 531 463 253
środy i piątki od 8.30-10.30